NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

petek, 16. november 2012

POPULUS je za prostorski dokument pridobil vsa potrebna mnenja mnenjedajalcev (OLN Gabrče - Vrhnika)


thumb

Za spremembe in dopolnitve prostorsko načrtovalskega dokumenta

so bila pridobljena vsa potrebna mnenja