NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

Vodilna mapaIzdelujemo vodilne mape k:

    * - načrtom za stavbe,
    * - načrtom za gradbeno inženirske objekte (ceste, komunalni vodi, idr.),                                                               Priskrbimo geodetski posnetek stanja zemljišča.

Zadnja referenčna dela


Vodilna mapa za dozidavo in rekonstrukcijo OŠ Riharda Jakopiča v Ljubljani,

Vodilna mapa za kanalizacijo v občini Tržič,

Vodilna mapa projekta za gradbeno dovoljenje za gradnjo TP Šentvid – Sv. Rok,

Vodilna mapa projekta za gradbeno dovoljenje za gradnjo TP Vrhnika Idrijska.