NOVIČKE
16. 08. 17
Izdelava zazidalnega preizkusa
28. 06. 17
POPULUS je izdelal predlog OPPN s Konservatorskim načrtom za prenovo za staro jedro Borovnice...
9. 05. 17
Populus je izdelal načrt novega vhoda v park v Sežani.

Vodilna mapaIzdelujemo vodilne mape k:

    * - načrtom za stavbe,
    * - načrtom za gradbeno inženirske objekte (ceste, komunalni vodi, idr.),                                                               Priskrbimo geodetski posnetek stanja zemljišča.

Zadnja referenčna dela


Vodilna mapa za dozidavo in rekonstrukcijo OŠ Riharda Jakopiča v Ljubljani,

Vodilna mapa za kanalizacijo v občini Tržič,

Vodilna mapa projekta za gradbeno dovoljenje za gradnjo TP Šentvid – Sv. Rok,

Vodilna mapa projekta za gradbeno dovoljenje za gradnjo TP Vrhnika Idrijska.