NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

sreda, 10. oktober 2012

POPULUS je začel postopek izdelave in sprejema Občinskega prostorskega načrta za območje Špice v Postojni


thumb

Za območje OPPN Špice je bila pripravljena dokumentacija

ter začet postopek pridobivanja smernic.