NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

sreda, 22. januar 2014

Delavnice: Načrti ureditve pokoplišč


thumb

Na podlagi raziskav in analiz je bilo na delavnicah predstavljeno sedanje stanje s problemi.