NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

ponedeljek, 07. oktober 2013

Spremembe Občinskega lokacijskega načrta


thumb

POPULUS je na podlagi prejetih dopolnilnih smernic s strani deležnikov pripravil dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitevOdloka o lokacijskem načrtu ureditve reke savinjs ena odseku: Ovinek Marija Gradec - vključno z ovinkom Udmat