NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

sobota, 12. oktober 2013

Analiza sedanjega stanja 10. pokopališč v mestni občini Kranj


thumb

Na podlagi naročila Mestne Občine Kranj so bile izvedene analize stanja desetih pokopališč za potrebe priprave načrtov pokopališč in pokopaliških redov skladno z zakonom.