NOVIČKE
16. 08. 17
Izdelava zazidalnega preizkusa
28. 06. 17
POPULUS je izdelal predlog OPPN s Konservatorskim načrtom za prenovo za staro jedro Borovnice...
9. 05. 17
Populus je izdelal načrt novega vhoda v park v Sežani.

sreda, 28. junij 2017

Izdelava pedloga OPPN s KNP za staro jedro Borovnice


thumb

Izdelan je  predlog OPPN s KNP za staro jedro Borovnice

V  postopku OPPN je bil izdelan predlog z obveznim sestavnim delom - Konservatorskim načrtom za prenovo.