NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

petek, 20. november 2015

Projektna naloga KNP in OPPN


Populus pripravlja projektno nalogo za izdelavo KNP in OPPN za območje starega mestnega jedra v Ribnici.