NOVIČKE
16. 08. 17
Izdelava zazidalnega preizkusa
28. 06. 17
POPULUS je izdelal predlog OPPN s Konservatorskim načrtom za prenovo za staro jedro Borovnice...
9. 05. 17
Populus je izdelal načrt novega vhoda v park v Sežani.

sreda, 16. avgust 2017

Zazidalni preizkus


thumb

Za območje potencialne gradnje je bil izdelan zazodalni preizkus v smislu optimizacije stanovanjske gradnje.