NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

četrtek, 14. julij 2016

Načrt dvorišča v Kopenhagnu


POPULUS je sodeloval pri zasnovi in načrtu prenove dvorišča ob stanovanjskem bloku v Kopenhagnu.

V načrtu je upoštevana potreba po nadzorovanem odvajanju padavinskih vod v obdobju ekstremnih nalivov.