NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

torek, 18. marec 2014

Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta BL S24 - Mlino Bled


thumb

Občinski svet Občine Bled je potrdil Odlok o Spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta