NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

četrtek, 31. maj 2012

Predavanje na konferenci EU - CHIC v Splitu


Predstavnica Populusa se je udeležila konference EU-CHIC, katere cilj je vzpostavitev sistematične zbirke podatkov o nepremični kulturni dediščini v Evropi in v bližnjih neevropskih državah. Predstavila je projekt Populusa s področja implementacije konzervatorskega načrta za prenovo v prostorskem načrtovanju.