NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

sreda, 13. junij 2012

SPREMEMBE IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA GABRČE


thumb

Predmet sprememb in dopolnitev je dopustitev možnosti zamenjave plina, ki je v veljavnem OLN določen kot osnovni vir energije za ogrevanje objektov in sanitarne vode, z obnovljivimi viri energije.

Ogrevanje na plin se lahko nadomesti s toplotno črpalko zrak-voda in/ali z ogrevanjem na bio maso na lastni zalogovnik v kombinaciji z vgradnjo sprejemnikov sončne energije za predgrevanje sanitarne vode.