NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

torek, 19. junij 2012

SESTANEK NA MUSEOVIRASTO V HELSINKIH


Predstavnica Populusa je na sestanku na Museovirasto v Helsinkih predstavila delo Populusa in se seznanila z delovanjem zavoda.