NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

petek, 29. junij 2012

Pridobitev gradbenega dovoljenja za MFE MERKUR 2


thumb

V petek je bilo na opravni enoti Kranj pridobljeno gradbeno dovoljenje za MFE MERKUR 2 – TRANSFORMATORSKO POSTAJO IN  PRIKLJUČNI 20 kV KABLOVOD.