NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

četrtek, 08. december 2011

Dopolnjen osnutek OPPN Mestno jedro v Idriji


thumb

Občinski svet je potrdil delovni osnutek OPPN mestno jedro v Idriji, ki ga je pripravil POPULUS d.o.o.