NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

torek, 08. december 2009

STROKOVNE PODLAGE ZA IZDELAVO ODLOKA O OZNAČEVANJU NASELIJ V OBČINI IDRIJA


thumb
Ekipa Populusa je 7.12.2009 Občinski upravi Občine Idrija predstavila 1. del strokovnih podlag za izdelavo Odloka o označevanju naselij v Občini Idrija.