NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

četrtek, 14. januar 2010

Odlok o označevanju v Občini Idrija


thumb
V strokovnih podlagah za pripravo Odloka o označevanju v Občini Idrija, ki smo jih pripravili v podjetju POPULUS d.o.o., so podane smernice za oblikovanje in lociranje usmerjevalnih, obvestilnih in reklamnih označb na celotnem območju Občine Idrija.