NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

ponedeljek, 25. januar 2010

Ureditev Savskega mostu


thumb
Mestni občini Kranj je bil podan predlog rešitve ograj v okviru ureditve Savskega mostu.