NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

petek, 19. februar 2010

Projekt ureditve kolesarske poti v Mislinji


Podjetju Populus je bilo oddano javno naročilo za izdelavo projekta za izgradnjo kolesarske poti Mislinja - Gornji Dolič in ureditve jame Huda luknja.