NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

torek, 18. maj 2010

OPPN ureditve reke Savinje


V pripravi je osnutek sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta ureditve reke Savinje na odseku: ovinek Marija Gradec – vključno z ovinkom Udmat, ki bo podlaga za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora.