NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

sobota, 26. marec 2011

novica


Vrednotenje kulturne dediščineje za naselje Nevlje je bilo v sklopu izobraževanja za izdelavo konservatorskih načrtov za prenovo opravljeno pod vodstvom ZVKDS OE Kranj.