NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

torek, 12. april 2011

novica


Zaradi zastarelosti Prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Kočevje, ki ne opredeljuje možnosti postavljanja fotovoltajšnih sistemov na kmetijskih površinah ali na objektih, je bilo potrebno z obvezno razlago opredeliti možnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja. Skladno z zakonom je inštrument obvezne razlage orodje, s katerim razjasnimo tiste dvoumnosti ali nedorečenosti v pravnem aktu, zaradi katerih bi lahko prišlo do različnih tolmačenj in bi zaradi tega bile stranke neenakopravno obravnavane v postoku pridobitve gradbenega dovoljenja.