NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

četrtek, 12. maj 2011

novica


thumb
V prostorih občine Rogaška Slatina je bil predstavljen postopek izdelave, vsebina in oblika konservatorskega načrta za prenovo.