NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

sreda, 11. april 2012

Vodilna mapa za PGD za izgradnjo zaznanstvenoraziskovalnega laboratorija in pridobitev gradbenega dovoljenja


thumb

Za Medicinsko fakulteto v Ljubljani je bila izdelana vodilna mapa za pridobitev PGD za izgradnjo zaznanstvenoraziskovalnega laboratorija za potrebe zdravstva, za katerega je bilo kasneje pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje.