NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

sreda, 02. maj 2012

Vodilna mapa za PGD za dograditev in obnovo vodovodnih sistemov in odvajanja ter čiščenja komunalnih odpadnih vod v povodju zgornje Save primarni kanal Zadraga -Duplje


thumb

Za občino Naklo je bila izdelana vodilna mapa za pridobitev PGD za dograditev in obnovo vodovodnih sistemov ter odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v povodju zgornje Save primarni kanal Zadraga -Duplje.