NOVIČKE
16. 08. 17
Izdelava zazidalnega preizkusa
28. 06. 17
POPULUS je izdelal predlog OPPN s Konservatorskim načrtom za prenovo za staro jedro Borovnice...
9. 05. 17
Populus je izdelal načrt novega vhoda v park v Sežani.

Krajinska arhitektura


Izdelujemo projekte za urejanja odprtega javnega prostora (parki, vrtovi, pokopališča, promenade, idr.) kot tudi ureditve zasebnih vrtov z načrtom višinske regulacije in krajinske ureditve s predlogom zasaditve.

 

Načrti krajinske arhitekture so sestavljeni iz idejnih zasnov (IDZ), načrtov za gradbeno dovoljenje (PGD) ter načrtov za izvedbo (PZI).

 

 

Zadnja referenčna dela

 

Park v Tolminu,

Prenova Hrvatskega trga v Ljubljani,

Ureditev okolice Tehnološkega parka v Ljubljani,

Načrt zasaditve krožnega križišča v Šenčurju,

Slovenski trg v Kranju...

več