NOVIČKE
16. 08. 17
Izdelava zazidalnega preizkusa
28. 06. 17
POPULUS je izdelal predlog OPPN s Konservatorskim načrtom za prenovo za staro jedro Borovnice...
9. 05. 17
Populus je izdelal načrt novega vhoda v park v Sežani.

Presoja vplivov

Na podlagi študij osončenja in drugih presoj vplivov na okolico določamo vplive in navezave novih ureditev v okoliškem prostoru. Za vse posege določimo njihove trajne vplive na okolico, družbeno ina naravno okolje.


 

Zadnja referenčna dela

 

Natečajna naloga za dve osnovni šoli s pripadajočo zunanjo ureditvijo (UN K9 – Šole) v Kamniku,
Strokovno mnenje glede spremembe rabe v Megacentru v Ljubljani,
Strokovno mnenje v postopku dopolnitve gradbenega dovoljenja v Kočevju,
Urbanistična presoja za umestitev poslovnega objekta v Ribnici,
Urbanistična presoja za nadomestno gradnjo v Ribnici,

Urbanistična rešitev za večstanovanjski objekt v Šempetru,
Ekspertno mnenje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja v Ljubljani,

več