NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

Presoja vplivov

Na podlagi študij osončenja in drugih presoj vplivov na okolico določamo vplive in navezave novih ureditev v okoliškem prostoru. Za vse posege določimo njihove trajne vplive na okolico, družbeno ina naravno okolje.


 

Zadnja referenčna dela

 

Natečajna naloga za dve osnovni šoli s pripadajočo zunanjo ureditvijo (UN K9 – Šole) v Kamniku,
Strokovno mnenje glede spremembe rabe v Megacentru v Ljubljani,
Strokovno mnenje v postopku dopolnitve gradbenega dovoljenja v Kočevju,
Urbanistična presoja za umestitev poslovnega objekta v Ribnici,
Urbanistična presoja za nadomestno gradnjo v Ribnici,

Urbanistična rešitev za večstanovanjski objekt v Šempetru,
Ekspertno mnenje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja v Ljubljani,

več