NOVIČKE
16. 08. 17
Izdelava zazidalnega preizkusa
28. 06. 17
POPULUS je izdelal predlog OPPN s Konservatorskim načrtom za prenovo za staro jedro Borovnice...
9. 05. 17
Populus je izdelal načrt novega vhoda v park v Sežani.

Pridobitev gradbenega dovoljenja

 

Izdelujemo vodilne mape k:

  • - načrtom za stavbe,
  • - načrtom za gradbeno tehnične objekte (ceste, železnice, cevovodi, elektroenergetski vodi, idr.).

 

Priskrbimo geodetski posnetek stanja zemljišča.

 

Izdelamo načrt ureditve okolice objektov (krajinski načrt).

 

Izvedemo postopek pridobitve projektnih pogojev in soglasij ter pridobitev odločbe gradbenega dovoljenja.              

 

Izdelamo urbanistično presojo možnosti gradnje na območju celotne Slovenije.

 

 

Zadnja referenčna dela


Vodilna mapa za dozidavo in rekonstrukcijo OŠ Riharda Jakopiča v Ljubljani,

Vodilna mapa za kanalizacijo v občini Tržič,

Vodilna mapa projekta za gradbeno dovoljenje za gradnjo TP Šentvid – Sv. Rok,

Vodilna mapa projekta za gradbeno dovoljenje za gradnjo TP Vrhnika Idrijska...

več