NOVIČKE
9. 05. 19
POPULUS - načrt krajinske arhitekture za okolico Hotela Jelovica na Bledu
26. 04. 19
Populus je bil povabljen, da sodeluje v natečaju za urbanistično zasnovo obrtne cone v...
24. 04. 19
POPULUS je izdelal Načrt krajinske arhitekture za rekonstrukcijo ceste Radovljica - Nova vas

Pridobitev gradbenega dovoljenja

 

Izdelujemo vodilne mape k:

  • - načrtom za stavbe,
  • - načrtom za gradbeno tehnične objekte (ceste, železnice, cevovodi, elektroenergetski vodi, idr.).

 

Priskrbimo geodetski posnetek stanja zemljišča.

 

Izdelamo načrt ureditve okolice objektov (krajinski načrt).

 

Izvedemo postopek pridobitve projektnih pogojev in soglasij ter pridobitev odločbe gradbenega dovoljenja.              

 

Izdelamo urbanistično presojo možnosti gradnje na območju celotne Slovenije.

 

 

Zadnja referenčna dela


Vodilna mapa za dozidavo in rekonstrukcijo OŠ Riharda Jakopiča v Ljubljani,

Vodilna mapa za kanalizacijo v občini Tržič,

Vodilna mapa projekta za gradbeno dovoljenje za gradnjo TP Šentvid – Sv. Rok,

Vodilna mapa projekta za gradbeno dovoljenje za gradnjo TP Vrhnika Idrijska...

več